SLÄCKNINGSVATTENPUMPAR OCH MOTORSPRUTOR

VEIKKO NUMMELA OY är Finlands ledande tillverkare av släckningsvattenpumpar för fast installation i rörlig materiel.

Vi tillverkar släckningsvattenpumpar för fast installation i rörlig materiel, motorsprutor, bogserbara pumpenheter, pumpcontainrar och övrig materiel för förflyttning av släckningsvatten. Vi genomför också installationer av pumpar och rörsystem. Vi tillverkar också brandbekämpningsmateriel enligt kundens önskemål.

Våra kunder är alla instanser som har hand om den operativa brand- och räddningstjänsten, företag och sammanslutningar som använder sig av pumpningsutrustning samt affärsföretag som tillverkar och saluför utrustning till ovannämnda.

Veikko Nummela Oy – finländsk kvalitet och pålitlighet
- 48 år av kvalitativ och flexibel kundservice.


Funktionssäkerhet 24h: Vid problem, ring 0207 498 324